RYZEA-inovativna tehnologija u suradnji sa prirodom

Tehnologija proizvodnje RyZea uključuje ekstrakciju bioaktivnih molekula iz tri alge: Ascophyllum nodosum, Fucus spp. i Laminaria spp., koje potječu iz Atlantskog oceana, a sakupljaju se u fazi njihovog ciklusa, kada koncentracija fitostimulantnih spojeva doseže svoj maksimalni nivo.

“RYZEA TEHNOLOGIJA”

Prije pokretanja postupka ekstrakcije odabrane su, identificirane i provjerene tri alge, i tek kada su u potpunosti sukladne sa
zahtjevima kvalitete, kreće se u daljnju obradu. Sljedeća faza faza proizvodnje je izuzetno nježan postupak ekstrakcije “, da se ne promijeni stabilnost fitostimulantnih molekula
Sljedeći korak proizvodnje je filtracija.

NE KORISTE SE:

    – metode ekstrakcije koje uključuju uporabu visokih temperatura;
     -procesi dehidracije
    – kemijska obrada
     -procesi zamrzavanja

Učinkovitost u praksi

Kelatna sredstva sadržana u RyZe-i (tj. alginska kiselina i slobodne aminokiseline) potiču apsorpciju i premještanje hranjivih tvari u biljci.
   Prirodni biljni hormoni sadržani u RyZea-i aktiviraju biljni metabolizam
 kao i poticanje rasta biljaka
   Spojevi koji sadržani RyZea-i induciraju otpornost biljke na štetne utjecaje patogena.

Biljni hormoni koji su sastavnica RYZEE imaju bio-stimulirajući učinak na biljku u svim fazama njenog rasta i razvoja

Auksini i citokinini: radikalni razvoj-više bočnih korijena, veće debljine i duljine, Citokinini: mobilizacija hranjivih tvari prema reproduktivnim organima i plodovima, GIBERLINI: potiču obilno cvjetanje i plodnost

Svi proizvodi “STERCORATIO EKO LINE”-a, izuzev mikroelemenata , sadrže ovaj visoko kvalitetan sastavak. Najvažnije tri grupe proizvoda unutar linije su “PETRO EKOLOŠKA PELETIRANA GNOJIVA”, “MARAL” i “CYNOYL” linija ekoloških proizvoda, koje su upravo radi svojih biostimulativnih sposobnosti prepoznate širom EU,te na području Južne i Srednje Amerike.

https://stercoratio.hr/category/proizvodi/proizvodi-za-primjenu-u-ekoloskom-uzgoju/stercoratio-eco-line/peletirana-bio-gnojiva/