“MARAL” LINIJA PROIZVODA -bioaktivatori za ekološku i konvencionalnu proizvodnju-

“MARAL” liniju čine tri proizvoda:

 • MARAL NPK – konvencionalna proizvodnja
 • MARAL S LQ – ekološka proizvodnja
 • MARAL Zn/Mn – konvencionalna proizvodnja

GLAVNI SASTOJAK – “RYZEA”

Kelatna sredstva sadržana u RyZe-i (tj. alginska kiselina i slobodne aminokiseline) potiču apsorpciju i premještanje hranjivih tvari u biljci.
Prirodni biljni hormoni sadržani u RyZea-i aktiviraju biljni metabolizam
kao i poticanje rasta biljaka.
Spojevi sadržani u RyZea-i induciraju otpornost biljke na štetne utjecaje patogena. Biljni hormoni koji su sastavnica RYZEE imaju bio-stimulirajući učinak na biljku u svim fazama njenog rasta i razvoja

MARAL NPK

Maral NPK je kompletno gnojivo zahvaljujući izbalansiranoj koncentraciji dušika, fosfora i kalija, koji uz dodatak bioaktivacijskih tvari sve proizvode Maral linije čine jedinstvenima i izrazito učinkovitima.  Maral NPK, u stvari, pokreće tehnologija RyZea koja jamči izrazitu bioaktivaciju i antioksidativni učinak. Složena mješavina biljnih hormona i aktivirajućih molekula koje imaju višestruk učinak:
 • povećavaju ukupni prinos
 • povećavaju kvalitetu uroda (veličina i težina ploda,konzistencija,povećanje suhe težine voća,te lisnatog povrća)

SASTAV:

UKUPNI DUŠIK 6%UKUPNI FOSFOR 5%
ORGANSKI DUŠIK 0,7%KALIJ-vodotopivi 5%
AMONIJ DUŠIK 1%ORGANSKI UGLJIK 7,5%
UREA DUŠIK 4,3%UKUPNI CINK 1%

MARAL S LQ

BIOATIVATOR PRVOGA IZBORA

DOZVOLJEN U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

Maral S LQ je aktivator rasta, zahvaljujući RyZea-i, sofisticiranoj tehnologiji proizvodnje. Sadrži visok postotak prirodnih tvari s bioaktivacijskim i antioksidacijskim djelovanjem. Maral S LQ oslobađa akomuliranu energiju biljke i prenosi je na reproduktivne organe, uzrokujući obilnije i ujednačenije faze cvatnje,oplodnje i rasta plodova. Njegova primjena inducira veću diobu stanica i povećanu migraciju fotosintetskih sastava prema plodu, što povećava težinu / veličinu i, prije svega, poboljšava kvalitetu proizvoda.

 • Optimizira formuliranje voća, povećava njegovu veličinu i konačni prinos
 • Jača biljku i povećava njenu prirodnu otpornost na biotički i abiotički stres
 • Prenosi energije biljke iz rezervnih struktura u plodove
Povećanje kvalitete i kvantitete prinosa na raznim kulturama
SASTAV:

Krema od algi (Ascophyllum nodosum – Fucus spp. – Laminaria spp.
)
Fenolni spojevi i vitamini: folna kiselina, B1, B3, B6, PP, inozitol: čuvari stanica koji igraju važnu ulogu u očuvanju plodova, odgađanje propadanja,užeglosti i gubitka boje nakon oksidacije

Induktori rasta biljnog porijekla: giberelini, citokinini, auksini, betain, poliamini
Alginati, manitol i elementi u tragovima, slobodne aminokiselinea

MARAL Zn/Mn

Maral Zn / Mn je vrlo učinkovit i pouzdan bioaktivator na bazi cinka i mangana kompleksiran s RyZea, ekskluzivnom Agriges proizvodnom tehnologijom. 
Zahvaljujući RyZei, Maral Zn / Mn je sposoban obavljati mnoštvo funkcija, osiguravajući vitalnost i produktivnost biljke u svakoj vegetativnoj fazi. Cink i mangan su vrlo važne hranjive tvari koje interveniraju u brojnim metaboličkim procesima i reguliraju aktivnost esencijalnih enzima, dok ekstrakti algi povećavaju nutritivni učinak mikroelemenata i donose brojne molekule u kelatno, antistresno i revitalizirajuće djelovanje. U kombinaciji s herbicidima, učinkovito smanjuje stres biljaka.
 • Poboljšava oporavak biljke nakon primjene herbicida
 • Aktivira rast prekinut niskim temperaturama(npr. u slučaju mraza) i uvjetima slabog osvjetljenja
 • RyZea osigurava vitalnost i produktivnost u svakoj vegetativnoj fazi
Tretirano za MARAL Zn/Mn Netretirano

DOZIRANJE:

KULTURA PERIOD PRIMJENEDOZA l/Ha
Kukuruz Od formiranog 2. do 10. lista 2
Soja Početak 4. trifolijata 2,5-3
Žitarice Primjena sa herbicidom 2,5-3