OPG ĐAKULA, Sjeverovac

OPG ĐAKULA – SIRAK – 28.04.2020
PLANIRANA FOLIJARNA PRIHRANA: MARAL S LQ (0,5L/Ha)+NUTRILON L11 (4L/Ha),
2. FOLIJARNA PRIHRANA NAKON 14 DANA – CYNOYL Z SPECIAL (4L/Ha)

OPG ĐURIĆ – Košutarica

SUNCOKRET – Startna gnojidba sa PETRO 330+B u količini 100kg/Ha (26.4.2019), te prihrana 21.06.2019 sa PETRO 570 ZLT u količini 200kg/Ha

OPG LISEC-Bukevje,Velika Gorica

Maline- PETRO 3:6:12+2MgO kod sadnje, folijarno Maral S LQ i Mycrobyo Plus u dva tretmana

OPG MATAŠIN-Bresnica,Plešivica

LIJESKA – proljetna gnojidba sa PETRO 3:6:12+2MgO, 0,5-1Kg/sadnici , folijarno CYNOYL Z SPECIAL na početku vegetacije, Maral S LQ u fazi stvaranja ploda, Mycrobyo Plus u tri tretmana, te Migal Calcio 30, za nadomjestak kalcija