HYDRO-MULCH “UE” 100% Wood Fibre

HYDRO-MULCH “UE” je spoj biljnih vlakana (NFU kod: 44-4551), posebno dizajniran za radilišta gdje se koriste tehnike hidrauličkog zasijavanja (Hydroseeding i Hydromulching). Izrađen od plemenitih materijala, HYDROMULCH se biorazgrađuje u tlo i lako se asimilira vegetacijom.

Mulch koji se koristi za Hydroseeding ili Hydromulching je aktivan na 3 razine :

Pruža "privremenu" zaštitu od erozije na kraći rok (<6 mjeseci)
-ovaj proizvod djeluje kao prava "barijera", apsorbira energiju udarca kišnih kapi (efekt "prskanja"), dok u isto vrijeme hvata kišnicu i zadržava vlagu
Ubrzava klijanje
-njegova sposobnost zadržavanja vode omogućuje da se sjeme i sadnice razvijaju u “kontroliranom” okolišu (temperatura i hidrocentrija) pri čemu se temperaturni pikovi ispuštaju, a isparavanje / transpiracija je ograničena. 
Povećava performanse 
-omogućuje homogenizaciju mješavine proizvoda za hidroizolaciju (voda, sjemenke, gnojiva i sredstva za fiksiranje) i pomaže u nanošenju jednoličnog sloja na tlo. Njegova "premazna" sposobnost pomaže u ograničavanju gubitka klijavosti koji se može pojaviti uslijed trenja na sjemenu pri prolasku kroz pumpu stroja za hidrosjetvu. 

SPECIFIKACIJE I PERFORMANSE

OSNOVNI MATERIJAL Pinus
DULJINA VLAKANA 2-6 mm
DRVNA VLAKNA 100%
KAPACITET ZADRŽAVANJA VODE/
SUHA TEŽINA
700%
ORGANSKA TVAR 98%
PEPEO 2%
ZAŠTITA OD EROZIJE 6 mjeseci
PAKIRANJE Bala cca 20 Kg

DOZIRANJE

BLAGI NAGIB 30 bala/ha
SREDNJI NAGIB 60 bala/ha
VELIKI NAGIB 90 bala/ha