EKO-RAST je prvo hrvatsko ekološko mineralno gnojivo, i sa ponosom smo njihovi ovlašteni distributeri!

 

Prednosti ovog mineralnog gnojiva su višestruke:

Ekološki proizvod;
Prirodni netoksični proizvod;

Potpuno siguran za ljude, životinje, biljke i okoliš;

Nema štetnih efekata;

Smanjuje uporabu neekoloških gnojiva;

Stabilizira pH tla;

Poboljšava klijavost sjemena;

Poboljšava razvoj korjenovog sklopa;

Ne izaziva bolest tabana pluga;

Bogat mikroelementima;

Djeluje kao repelent za štetnike.

 

EKO-RAST PROIZVODI:                                          

EKO-RAST je osnovna multikomponentna smjesa prilagođena za zdraviji i bolji rast svih kultura: povrtlarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, cvjećarstvo i šumarstvo. Aktivira sve vrsta tla i ima bogatstvo mikro i makro elemenata. EKO-RAST je spoj EKO-RAST VOĆKO-a, EKO-RAST VRTKO-a, EKO-RAST VINUS-a i EKO-RAST RATAR-a u jedinstven proizvod.

Pakiranje:   PVC vreća 20 kg

 

 EKO-RAST UNIVERZAL – svestrana folijarna primjena

                                                                                         

EKO-RAST UNIVERZAL se koristi za folijarnu prihranu ratarskih kultura, povrća, voća, cvijeća i vinove loze, po zelenim dijelovima biljke odnosno oko biljke te po njezinim bolesnim područjima. Unos mikro i makro elemenata preko lista je 6 puta jače od unose preko korijena. Iz tog razloga je uporaba EKO-RAST UNIVERZAL-a u kombinaciji s EKO-RAST-om u tlu daje nadprosječne rezultate.

Pakiranje:   PVC doza 250 g, PVC doza 1 kg, PVC vreća 20 kg

 

  EKO-RAST VOĆKO – primjena u voćarstvu

                                                                       

EKO-RAST VOĆKO povećava sposobnost zadržavanja hranjivih elemenata u tlu, poboljšava ishranu biljaka, razvija korijenov sustav, intenzivira rast i plodnost. EKO-RAST VOĆKOdoprinosi povećanju prinosa jabuka do 58% i krušaka do 55%.

EKO-RAST VOĆKO je potpuno prirodni, ekološki mineral koji uz mala ulaganja doprinosi većim ukupnim prinosima, kvaliteti prinosa, održavanju vlage oko biljke bez obzira na sušu, pročišćavanju zemljišta, regulira pH vrijednost zemljišta, povećava imunitet biljke i poboljšava razvijenost korijena.

EKO-RAST VOĆKO je posebno značajan za organsku proizvodnju.

Uz korištenje EKO-RAST VOĆKO-a imat ćete veće prinose, bolju kvalitetu plodova i što je najvažnije vrlo zdrave plodove. Plodovi sadrže više suhe tvari, više voćnog šećera i ostalih hranjivih tvari potrebni za kvalitetan plod.

EKO-RAST VOĆKO značajno poboljšava skladišne osobine voća. Produljuje vrijeme skladištenja i povećava otpornost na kolebanja temperature i vlažnosti atmosfere u skladištu, a značajno doprinosi i apsorpciji i deaktivaciji fermenata bakterija truljenja čime značajno doprinosi velikoj vremenskoj odgodi početka procesa truljenja.

EKO-RAST VOĆKO djeluje na:

 • povećavanje sposobnosti zadržavanja hranjivih elemenata u zemljištu;
 • poboljšavanju ishrane voćarskih kultura;
 • razvijanju korijenovog sustava;
 • intenziviranju rasta i plodnosti;
 • odbijanju štetnih insekata;
 • povećavanju otpornosti prema gljivičnim oboljenjima.

Pakiranja: PVC kantica 3 kg, PVC kantica 7,5 kg, PVC vreća 20 kg

 

 EKO-RAST VRTKO – primjena u povrtlarstvu

                                                                       

Gnojenje EKO-RAST VRTKO-0m omogućit će naprednu klijavost i nicanje, te znatno povećati otpornost kulture prema bolestima zahvaljujući ćemu se postižu 30-50% veći prinosi.

Pošto je silicij mineral negativnog ionskog naboja s ostalim mikro i makro elementima drastično (za 30-60%) smanjuje prisutnost štetnih ostataka umjetnih gnojiva i pesticida u plodovima.

Pri uporabi EKO-RAST VRTKO-a kultura postaje znatno jača i čvršća. Očituje se u obnavljanju korjenove mreže i revitalizaciji nadzemnog dijela biljke.

EKO-RAST VRTKO učinkovito obnavlja i obogaćuje tlo, regulirajući njegovu pH vrijednost.

EKO-RAST VRTKO djeluje na:

 • povećavanje sposobnosti zadržavanja hranjivih elemenata u zemljištu;
 • poboljšavanju ishrane povrtlarskih kultura;
 • razvijanju korijenovog sustava;
 • intenziviranju rasta i plodnosti;
 • odbijanju štetnih insekata,
 • povećavanju otpornosti prema gljivičnim bolestima.

 Pakiranja:  PVC kantica 3 kg, PVC kantica 7,5 kg, PVC vreća 20 kg

 

EKO-RAST VINUS – primjena u vinogradarstvu

                                                                   

EKO-RAST VINUS ima za učinak, povećanje broja i veličine grozdova, samom time su veći prinosi po čokotu. Pošto ima bogat sadržaj kemijskih elemenata ima velik utjecaj na formiranje korjenove mreže, trsova i pupova.

EKO-RAST VINUS povećava sposobnost zadržavanja hranjivih elemenata u zemljištu, poboljšava ishranu loze, razvija korijenov sustav, intenzivira rast i plodnost, zahvaljujući čemu se postižu 30-50% veći prinosi.Grožđe sadrži više suhe tvari (šećera, tanina, grožđanih kiselina i ostalih tvari bitnih za visoku kvalitetu vina). Pošto je silicij mineral negativnog ionskog naboja s ostalim mikro i makro elementima on drastično (za 30-60%) smanjuje prisutnost štetnih ostataka umjetnih gnojiva i pesticida u plodovima.Pri uporabi EKO-RAST VINUS-a vinova loza postaje znatno jača i čvršća. Kod napuštenih starih nasada, EKO-RAST VINUS-om se bilježi oporavak koji prelazi 60%, a očituje se u obnavljanju korjenove mreže i revitalizaciji nadzemnog dijela biljke.

EKO-RAST VINUS učinkovito obnavlja i obogaćuje tlo, regulirajući njegovu pH vrijednost.Koristi se kod podizanja nasada gdje se postiže bolje zakorjenjivanje trsova (čokota), te brže postizanje prvog uroda.

EKO-RAST VINUS djeluje na:

 • povećavanje sposobnosti zadržavanja hranjivih elemenata u zemljištu
 • poboljšavanju ishrane vinove loze
 • razvijanju korijenovog sustava vinove loze
 • intenziviranju rasta i plodnosti
 • odbijanju štetnih insekata
 • povećavanju otpornosti prema gljivičnim oboljenjima

Pakiranja: PVC kantica 3 kg, PVC kantica 7,5 kg, PVC vreća 20 kg

 

EKO-RAST RATAR – primjena u ratarstvu

Uporabom EKO-RAST RATAR-a, postiže se jačanje korjenovog sustava, jače i snažnije busanje, snažniji rast biljke, kod žitarica izbjegava se polijeganje i postižu se veći prinos u suhoj tvari s većom hektolitarskom masom i višim sadržajem ljepka. Biljke su znatno otpornije na bolesti, posebno na štetnike, lakši je i brži oporavak uzrokovan vanjskim nepogodama

Zbog velikog sadržaja silicija korisna uloga EKO-RAST RATAR-a očituje se značajno kod ratarskih kultura. Povoljno utječe na razvoj korjenove mreže, izgrađuje stijenke biljnih stanica tj. učvršćuje biljno tkivo i utječe na bolji rast biljke jer osigurava dodatno stvaranje bjelančevina.Zbog naglašenog udjela Ca i Mg neutralizira nepoželjnu pH vrijednost.Točka smrzavanja mu je ispod -20 oC pa ima izvrstan učinak na korijen biljaka kod niskih temperatura.

EKO-RAST RATAR djeluje na:

 • učvršćivanje mehaničke osnove ratarskih kultura;
 • povoljno razvijanje korijenove mreže ratarskih kultura;
 • povoljno izgrađivanje stijenki biljnih stanica;
 • učvršćivanje biljnog tkiva;
 • bolji rast biljke;
 • osiguranje bolje sinteze bjelančevina;
 • povećavanje otpornost biljaka prema štetnicima;
 • povećavanje otpornosti prema gljivičnim bolestima.

Pakiranje: PVC vreća 20 kg

EKO-RAST CVJETAL – primjena u cvjećarstvu

                                                                             

EKO-RAST CVJETAL koristimo kao savršeno gnojivo za sve vrste balkonskog i vrtnog cvijeća, ukrasnog i ljekovitog bilja. U sadržaju EKO-RAST CVJETAL-a nalazi se 46 revitaliziranih mikro i makro elemenata koji stimuliraju rast korjenove mreže, zelenog dijela biljke, stabljike i ploda cvijeta. Cvjetovi su intenzivnijih boja, a začinsko i ljekovito bilje je bogatije specifičnim i ljekovitim sastojcima.

EKO-RAST CVJETAL osigurava zdrav rast biljke, otpornost na bolesti i na štetočine. EKO-RAST CVJETAL djeluje na smanjenu tvrdoću vode te bolje opuštanje elemenata iz samog tla u kojem su zasađene sjemenke cvijeća, presadnica, ukrasnog ili ljekovitog bilja.

EKO-RAST CVJETAL djeluje na:

 • pospješivanje fotosinteze, čime se stvara veći volumen lista i cvijeta;
 • umanjuje potreba za vodom;
 • zemlju, dobivanjem kompleksnog broja minerala koji joj trebaju i nedostaju;
 • bogatiji i čvršći cvijet, list;
 • otpornost i brži oporavak uslijed oštećenja (tuča, suša, mraz)…;
 • dobro razvijanje korjenovog sustava.

 Pakiranje: PVC doza 250 g, PVC doza 1 kg

 

EKO-RAST ŠUMAR – primjena u šumarstvu

Ispitivanje primjene EKO-RAST ŠUMAR-a na smrekama, obavljeno je posipavanjem oko stabala. Njihov porast uvis svake godine 1998. i 1999. iznosio je od 1 do 1,4 m. Pozitivni učinak EKO-RAST-a praćen je na ogoljelom drveću. Dosadašnja iskustva primjene EKO-RAST ŠUMAR-a s pozitivnom učinkovitošću mogu biti od neprocjenjive koristi u samoj primjeni u gnojidbi kod pošumljavanja, prskanjem ili zaprašivanjem oštećenja stabala nastala uslijed kiselih kiša, štetnika, gljivičnih oboljenja, oštećenja nastalih požarom i dr.

EKO-RAST ŠUMARposebno oživljava najugroženije vrste – jelu i hrast lužnjak.

Pakiranje: Big-bag vreća po želji kupca